Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en bijhorende bemestingsklasse

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  155 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van het Mestdecreet bepaalt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor ieder perceel in landbouwgebruik een bemestingsregime. Dit regime is onder meer afhankelijk van de ruimtelijke bestemming en is gebaseerd op de typologie volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK). Door vaststelling van meerdere gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen, wijzigen 154 percelen van een landbouwbestemming naar een groene bestemming. In het advies wordt nagegaan of de door de VLM toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de BWK.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 18-feb-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2218

  Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Ruimte
  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Beleid
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren