Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en gewenste abiotische data van percelen nabij de brug Wevelgem-Lauwe

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

140 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) plant inrichtingswerken langs de Leie in het kader van het Europese waterwegenprogramma Seine-Schelde. Er komt een nieuwe brug in Wevelgem-Lauwe, iets meer stroomafwaarts dan de huidige. Bij de herinrichting wil DVW de kansen voor natuurontwikkeling voor enkele aanliggende percelen (laten) bepalen. Deze percelen zijn in mei 2023 geherkarteerd. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd. Daarnaast geven we aan welke abiotische data nodig zijn om de ecologische potenties van de percelen in te schatten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-nov-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4738

Thematische lijst

  • Landbouwgebieden
  • Graslanden
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren