Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van Schulens- en Webbekoms Broek

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

978 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de natuurgebieden ‘Schulensbroek’ en ‘Webbekomsbroek-Borchbeemden’ is het LIFE project Delta gestart in september 2016. Natuurpunt werkt er samen met het ANB, de VMM en het RL Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees beschermde habitats en soorten. Men beoogt er o.a. het herstel van leefgebied voor soorten als kwartelkoning, porseleinhoen, grauwe klauwier, kruipend moerasscherm. Er loopt een ecohydrologische studie waarna een leefgebiedenanalyse uitgevoerd zal worden voor de verschillende doelsoorten. In dit kader is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) noodzakelijk. De in 2016 en 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart worden onder de vorm van dit advies gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-aug-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3600

Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren