Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van delen in of palend aan het Vogelrichtlijngebied BE2217310

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  567 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van allerlei planningsprocessen, zoals het soortbeschermingsplan (SBP) voor grauwe kiekendief, het SBP voor knoflookpad en het ruimtelijk uitvoeringsplan Peer, is de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van delen in of palend aan het Vogelrichtlijngebied BE2217310 geactualiseerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-jan-2017

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3532

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Beleid
  • Biotopen
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

  Dit citeren