Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het Domein van Bornem

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1549 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het nieuw natuurbeheerplan voor het Domein van Bornem is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt deels met het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006), meer bepaald met de deelgebied 26 Sluispolder/Buitenlandpolder en deelgebied 48 Graafschap. De delen van het domein die binnen de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied liggen zijn in 2019 gebiedsdekkend gekarteerd in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3964

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren