Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van een deel van het privaat domein 'Vogelzang'

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

129 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een beheerplan voor het domein ‘Vogelzang’ is ) is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (BE2200031), meer bepaald in deelgebied 1 (Vijvergebied Midden-Limburg, Laambeekvallei). Het gebied is grotendeels in 2015 gekarteerd, met aanvulling in 2019. Onder de vorm van dit advies worden de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 1-aug-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3811

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren