Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het gebied Middenloop Zwalm

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1734 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het beheerplan van het natuurreservaat ‘Middenloop Zwalm’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het natuurreservaat ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (BE2300007), meer bepaald in deelgebied 10 (Steenbergse bossen) en deelgebied 30 (Middenloop Zwalm, Vijverbos, Bertelbos, Kloosterbos). Het gebied is grotendeels in 2018 gekarteerd in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3938

Thematische lijst

  • Beleid
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren