Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1809 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een beheerplan voor deelgebied 31 van het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006) is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. In het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK is een deel van het gebied in het najaar van 2018 gekarteerd. Deze actualisatie werd aangevuld met de resultaten van een vegetatiekartering van de elzenbroekbossen (habitattype 91E0) uit juni 2014 en juni 2018. Onder de vorm van dit advies worden de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-feb-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3749

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Overstromingsgebieden
  • Buitengebied
  • Biotopen
  • Vallei- en moerasbossen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren