Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart t.h.v. de verkeerswisselaar van Strombeek-Bever

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1744 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Regering heeft beslist om de Brusselse Ring te optimaliseren. Het komt neer op een aanzienlijke verbreding van de infrastructuur, met inbegrip van een grondige heraanleg van de op- en afritcomplexen en verkeerswisselaars. Dit vereist een groot grondverzet met gevolgen voor de waterhuishouding, de oriëntatie, de bodemsamenstelling, de vegetatie van de bermen. Om een inschatting te maken van de impact is een recente vegetatiekartering gewenst. Onder de vorm van dit advies worden de in 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd. Tevens wordt de natuurwaarde van de graslanden geduid aan de hand van beschikbare plantenwaarnemingen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-jun-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3691

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren