Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart in Mol-Postel

Leon Lommaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1721 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van een passende beoordeling moeten de effecten van het ruimtelijk uitvoeringsplan Mol-Postel o.a. afgetoetst worden aan de huidig aanwezige Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke biotopen. Daartoe is de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart ter hoogte van Den Diel geactualiseerd en verwerkt in dit advies.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-mrt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3558

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Beleid
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden
  • Habitats

Dit citeren