Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het beschermde landschap Meander van Vorsdonk-Turfputten in Gelrode

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1827 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om een zicht te krijgen op de actuele biologische waarde van de percelen in het beschermde landschap ‘Meander van Vorsdonk-Turfputten’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Demervallei’ (BE2400014), meer bepaald in deelgebied 1. Het gebied is 2019 gebiedsdekkend geherkarteerd. Onder de vorm van dit advies worden de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart en soortgegevens gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jan-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3875

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren