Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het natuurreservaat Zwarte Beek

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1298 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het beheerplan van het natuurreservaat ‘Zwarte beek’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het natuurreservaat ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (BE2200029) en overlapt voor een klein deel met het Habitatrichtlijngebied Demervallei (BE2400014) deelgebieden 12 en 20. Het gebied is grotendeels in 2018-2019 gekarteerd in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3942

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren