Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart in de Oudbroek-Schellandpolder te Bornem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

432 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het Sigmaplan wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met een natuurfunctie voorzien in de OudbroekSchellandpolder. Momenteel wordt een plan-MER voor deze natuurinrichting opgemaakt. Voor een correcte beoordeling van de milieueffecten zijn de meest recente habitat- en vegetatiekarteringen zeer belangrijk. In 2012 heeft het INBO hier een kartering uitgevoerd voor de ontwikkeling van de ecosysteemvisie van de Oudbroek - en Schellandpolder. In het najaar van 2017 zijn er aanvullende karteringen uitgevoerd. Deze actualisaties worden onder de vorm van dit advies gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-nov-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3623

Thematische lijst

  • Schelde
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren