Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Wijvenheide, Platwijers en Ter Donk, deel van het habitatrichtlijndeelgebied ‘Vijvergebied Midden Limburg’

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1155 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een verkenningsnota voor deelzone ‘Wijvenheide-Platwijers-Ter Donk’ van Habitatrichtlijndeelgebied BE2200031-1 is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van belang. Onder de vorm van dit advies worden de in 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-apr-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3671

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren