Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart in Mol-Postel

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  146 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in Mol - Postel werd gevraagd om ter hoogte van het natuurreservaat ‘Den Diel’ een actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en van de Habitatkaart uit te voeren. Op basis van een terreinbezoek werd een actuele beschrijving van het grondgebruik en van de aanwezige vegetaties gemaakt.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 4-nov-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3352

  Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Habitats

  Dit citeren