Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Ballewijers te Zonhoven

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

193 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een beheerplan voor het gebied Ballewijers te Zonhoven is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt voor een deel met het habitatrichtlijndeelgebied ‘Valleien van Laambeek, Huttebeek, Slangebeek, Tenhaagdoornheide, De Teut, Slangebeekbron’ (BE2200031-3). Onder de vorm van dit advies worden de in 2018 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd. Hierbij worden ook de tijdens de kartering verzamelde soortgegevens ontsloten.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 18-mrt-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3762

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren