Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het vogelrichtlijndeelgebied ‘Bokrijk en omgeving’ en directe omgeving

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

585 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van beheerplannen voor het vogelrichtlijngebied ‘Bokrijk en omgeving’ (BE2200525) en directe omgeving is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied omvat ook het habitatrichtlijndeelgebied ‘Het Wik-Vijvergebied Bokrijk’ (BE2200031-2). Het gekarteerde gebied ligt in de gemeenten Genk, Hasselt en Zonhoven. Onder de vorm van dit advies worden de in 2018 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd. Hierbij worden ook de tijdens de kartering verzamelde soortgegevens ontsloten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3793

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren