Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het erkend natuurreservaat ‘De Zegge’ en directe omgeving

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

168 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een nieuw beheerplan voor het erkende natuurreservaat ‘De Zegge’ is een recente kartering (Biologische Waarderingskaart- en habitattypologie) gewenst. Het reservaat ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (BE2100026). Het reservaat is in de zomer van 2018 gekarteerd in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies worden deze actualisaties gepubliceerd.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 7-jun-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3804

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren