Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het beschermde landschap Dorent-Nelebroek in Eppegem

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1680 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om een zicht te krijgen op de actuele biologische waarde van de percelen in het beschermde landschap ‘Dorent-Nelebroek’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ (BE2300044), meer bepaald in deelgebied 19. Het gebied is in mei 2019 gebiedsdekkend geherkarteerd. Onder de vorm van dit advies worden de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart en soortgegevens gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jan-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3874

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren