Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van SBZ Jekervallei en bovenloop van de Demervallei (BE2200041), deelgebied 6

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

948 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het natuurgebied de Kevie aan de Hardelweg in Tongeren zijn infrastructuurwerken gepland. Dit natuurgebied is gelegen binnen de speciale beschermingszone “Jekervallei en bovenloop van de Demervallei (BE2200041)” meer bepaald in deelgebied 6. In de zone waar de werken gepland zijn, is volgens de Biologische Waarderingskaart het Europees beschermde habitattype “Voedselrijke zoomvormende ruigten” of 6430 aanwezig, naast het regionale beschermde biotoop “moerasspirearuigte”. De kartering van het gebied dateert van 2006. Ondertussen is er verbossing opgetreden, waardoor de bestaande habitat en biotoop geëvolueerd kunnen zijn naar een boshabitattype. Via dit advies worden de in 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-okt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3617

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Buitengebied
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Habitats

Dit citeren