Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het gebied 'Krabbels-Lovenhoek'

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1741 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een nieuw beheerplan in het kader van een LIFE+ELCN-project is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst van het natuurgebied 'Krabbels-Lovenhoek'. Het deelgebied Krabbels is gekarteerd in het voorjaar van 2020. Van het deelgebied Lovenhoek werden delen gekarteerd in 2016 en 2018, maar dateert de kartering van andere delen (vnl. noordelijke en oostelijke delen) nog van 1998. De recente karteringen gebeurden in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt de recente actualisaties gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3960

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren