Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de zoekzone voor het complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1214 Downloads (Pure)

Uittreksel

Via de procesmatige aanpak van het complex project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’ wil de Vlaamse overheid een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven uitwerken en zorgen voor een betere ontsluiting van de Noord-Limburgse regio. De bestaande gewestwegen verwerken zowel lokaal- als euroregionaal verkeer, maar hebben slechts een beperkte capaciteit. Dit zorgt voor een slechte doorstroming en onveilige situaties. De oplossing voor dit probleem moet rekening houden met toekomstige verkeersevoluties en tegelijkertijd de natuur in de regio in stand houden. Momenteel blijven er nog 3 scenario’s over. De zones waar de tracés natuurwaarden doorsnijden zijn grotendeels opnieuw gekarteerd door het INBO in het najaar van 2020. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-dec-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4042

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren