Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Wingevallei in Holsbeek-Lubbeek

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1633 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het natuurbeheerplan van de Wingevallei in Holsbeek-Lubbeek is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen (BE2400012)’, meer bepaald in deelgebied 1 (Wingevallei, Troostembergbos, Walenbos, Lozenhoek, Horst, Hagelandse Vallei, Dunbergbroek, Kloosterbroek, Chartreuzenbos, Speelberg, Kapellebos, Sint-Martinus). Het gebied is in de periode 2019 - 2020 nagenoeg gebiedsdekkend opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt de recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-feb-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4067

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren