Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Aa-vallei in Oud-Turnhout

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1525 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de vallei van de Aa in Oud-Turnhout wordt een overstromingsgebied ingericht. Om het luik rond water en natuur verder uit te werken in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied is gelegen binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE2101538) en overlapt een klein deel met het Habitatrichtlijngebied ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE2100024), meer bepaald met deelgebied 1 (Landschap de Liereman - De Korhaan). Het gebied is grotendeels in 2020-2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt de recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jun-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4192

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren