Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het natuurpark Hoge Kempen

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1548 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor het uitwerken van een blue-deal project aan de Kikbeek en aangrenzende (bron)gebieden in het natuurpark Hoge Kempen is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt grotendeels binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’ (BE2200035) en overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek’ (BE2200727). De projectzone is grotendeels in 2019 - 2020 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en Biologische Waarderingskaart. Onder de vorm van dit advies worden deze recente actualisaties gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-aug-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4220

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren