Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart langs de Leie ter hoogte van Kortrijk

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1442 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant inrichtingswerken langs de Leie. De werken kaderen in het Europese waterwegenprogramma Seine-Schelde. Het doel is om de binnenvaartverbinding voor container- en duwvaartschepen te ontwikkelen in het Seine- en het Scheldebekken. Langs het pand 160 van de Leie, van sluis Harelbeke tot sluis Menen, worden mogelijke locaties voor inrichtingswerken langs de bermen onderzocht. Om de impact op ecologische waarden in beeld te brengen is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het projectgebied is in mei 2021 opnieuw gekarteerd. Deze actualisatie wordt onder de vorm van dit advies gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-okt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4260

Thematische lijst

  • Stroombekkens
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren