Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de kleiputten in Ramsel (Herselt)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1604 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Ramsel (Herselt) liggen twee voormalige kleiputten die zich spontaan ontwikkeld hebben na stopzetting van de ontginning. Om inzicht te krijgen in de ‘ontwikkelbaarheid’ van dit voormalig ontginningscomplex (plassen en oevers) wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) de actuele natuurwaarden beter kennen. Het projectgebied is eind juli 2021 gebiedsdekkend gekarteerd. Begin september zijn de ontginningsplassen meer in detail onderzocht en werden ter plekke enkele waterkwaliteitsparameters bepaald. Onder de vorm van dit advies worden de actualisatie van de BWK en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-okt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4219

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Stilstaande wateren

Dit citeren