Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart een braakliggend spoorwegterrein in Leuven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1451 Downloads (Pure)

Uittreksel

De stad Leuven plant een stedelijk ontwikkelingsproject op een verlaten spoorwegterrein in Leuven. Sinds de vorige BWK-kartering in 2000 heeft de natuur zich hier verder spontaan kunnen ontwikkelen. Voor de uitwerking van dit project is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het projectgebied is in oktober 2021 gebiedsdekkend gekarteerd. Onder de vorm van dit advies worden deze actualisatie van de BWK en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-okt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4262

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • (Peri-)urbaan

Dit citeren