Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de bermen langs de Leie ter hoogte van Kortrijk

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1383 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant inrichtingswerken langs de Leie. De werken kaderen in het Europese waterwegenprogramma Seine-Schelde. Het doel is om de binnenvaartverbinding voor container- en duwvaartschepen te ontwikkelen in het Seine- en het Scheldebekken. Langs het pand 160 van de Leie, van sluis Harelbeke tot sluis Menen, worden inrichtingswerken nagegaan van de bestaande bermen. Om de impact op ecologische waarden in beeld te brengen is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. De bermen zijn in de zomer van 2021 gekarteerd volgens Van Uytvanck et al. (2017). Deze kartering is nu omgezet naar BWK- en habitatcodes. Deze actualisatie wordt onder de vorm van dit advies toegevoegd aan de kartering van aanliggende percelen (De Saeger & Vankerckvoorde (2021).
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-dec-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4282

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren