Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart omgeving Walenbos en Tieltse Motte

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1251 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een beheerplan voor de natuurreservaten ‘Walenbos’ en ‘Tieltse Motte’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ (BE2400012). Het gaat over de deelgebieden ‘Wingevallei, Troostembergbos, Walenbos, Lozenhoek, Horst, Hagelandse Vallei, Dunbergbroek, Kloosterbroek, Chartreuzenbos, Speelberg, Kapellebos, Sint-Martinus’ (BE2400024-1) en ‘Vallei van de Tieltse Motte, Ralisbroek, Bleuken, Osseberg’ (BE2400024-6). Een klein deel ervan is in 2020 en 2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies worden deze recente actualisaties gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-mei-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4397

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren