Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het Schietveld Helchteren, met aandacht voor vegetatieveranderingen

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

927 Downloads (Pure)

Uittreksel

Uit langjarige grondwatermonitoring blijkt dat het Schietveld Helchteren kampt met een structurele verdroging. Wellicht zorgde de grondwaterpeildaling voor veranderingen in de vegetatie. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt om de vegetatie opnieuw in kaart te brengen en de verschillen t.o.v. de kaart van 2008 te duiden. Het schietveld ligt in het Habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (BE2200030), meer bepaald in deelgebied 1, en ligt in het Vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (BE2220313). Een deel ervan is in 2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-jun-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4427

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren