Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van domein Wulpenkreet te Kalmthout

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

927 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor het domein Wulpenkreet te Kalmthout is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het domein grenst aan het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’ (BE2100015) en maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’ (BE2100323). De vegetatie van het gebied is in augustus 2022 opnieuw in kaart gebracht. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-sep-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4467

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren