Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Herkenrodebossen

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

728 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een GRUP voor de Herkenrodebossen en omgeving is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Er is geen overlap van het studiegebied met een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. In 2022 is het studiegebied quasi gebiedsdekkend geactualiseerd. De zones met hoge natuurwaarden door inventarisatie op terrein, het urbaan gebied en landbouwgebied via een desktopanalyse met luchtfoto’s en de landbouwregistraties. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4313

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren