Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de zuidelijke knoop van het complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

802 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het alternatievenonderzoek van het complex project Noord-Zuid Limburg is het essentieel om de actuele natuurwaarden van de zuidelijke knoop te kennen. Er is geen overlap van het projectgebied met een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. In 2022 is het projectgebied quasi gebiedsdekkend geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4409

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren