Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het Overbroek te Poppel

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

668 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor het natuurreservaat Overbroek is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het studiegebied ligt deels binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE2101538). Er is geen overlap met een Habitatrichtlijngebied. In 2022 is het studiegebied gebiedsdekkend geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-apr-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4605

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren