Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van vier duingebieden aan de Westkust

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

591 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een passende beoordeling voor de hernieuwing van de drinkwaterwinning van Aquaduin is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van vier duingebieden aan de Westkust gewenst. Het betreft: de Westhoek, de Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Houtsaegerduinen. overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (BE2500001) en met het Vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ (BE2500121). In 2021-2022 is het studiegebied gedeeltelijk geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 11-mei-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4638

Thematische lijst

  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Strand en duinen

Dit citeren