Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het Stappersven te Kalmthout

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1111 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het LIFE+ Helvex (http://www.grensparkzk.nl/life-project-helvex-2014-2019) wordt voor de deelzone De Nol-Stappersven een eco-hydrologische studie uitgevoerd om de potenties voor het herstel van natte heide te bepalen. Voor de zone De Nol is er een recente kartering publiek beschikbaar (kartering juli 2014). Voor de omgeving Stappersven is de kartering echter gedateerd (periode 2002) en ze weerspiegelt niet langer de huidige situatie. In augustus 2016 werd de BWK en Natura 2000 Habitatkaart van deze zone geactualiseerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-sep-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3486

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Beleid
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden
  • Habitats

  Dit citeren