Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het natuurgebied Kolenspoor in Maasmechelen

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

173 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor het natuurgebied Kolenspoor in Maasmechelen is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt deels binnen het habitatrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek’ (BE2200035-1). Er is geen overlap met een vogelrichtlijngebied. Het westelijk deel (binnen habitatrichtlijngebied) is in 2019 geherkarteerd en gepubliceerd. Het oostelijke deel (buiten habitatrichtlijngebied) is in oktober 2023 geherkarteerd. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4753

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Bossen en parken

Dit citeren