Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van SBZ Demervallei (BE2400014), deelgebieden 16,17, 18 en 19

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

86 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de Speciale Beschermingszone Demervallei (BE2400014), deelgebieden 16,17,18 en 19 wordt een beheerplan opgesteld. Voor dit beheerplan zijn de meest recente habitat- en vegetatiekarteringen zeer belangrijk. De in 2016 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart worden onder de vorm van dit advies gepubliceerd.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 6-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3577

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden
  • Habitats

Dit citeren