Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het natuurreservaat Moenebroek

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

108 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het beheerplan van het natuurreservaat ‘Moenebroek’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het natuurreservaat ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (BE2300007), meer bepaald in deelgebied 22 (Moenebroekvallei). Het gebied is grotendeels in 2018 gekarteerd in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 27-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3939

Thematische lijst

  • Beleid
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren