Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het natuurreservaat Bonte Klepper

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1675 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de opmaak van het nieuw natuurbeheerplan is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst van het natuurreservaat ‘Bonte Klepper’. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ (BE2100019), meer bepaald in deelgebied 5 (Klokkeven, Bonte Klepper). Het gebied is gekarteerd in het najaar van 2018. Deze kartering gebeurde in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt de recente actualisatie gepubliceerd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-aug-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4008

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren