Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden

Desiré Paelinckx (Hoofdauteur), Koen Devos, Glenn Vermeersch

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

6464 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is een Europees Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden aangeduid. In deze gebieden zijn enerzijds alle wilde vogels en hun belangrijkste leefgebieden beschermd en anderzijds zeldzame en bijzondere habitattypen met bijhorende soorten. Er zijn dus zowel vogelrichtlijngebieden als habitatrichtlijngebieden. De ecologische informatie over deze gebieden en hun beschermde soorten en habitats moet ingegeven worden in een Europese databank. In februari 2021 heeft het INBO voor drie vogelrichtlijngebieden (nl. BE2300222, BE2217310 en BE2217310) de gebiedsinformatie in deze EU databank geactualiseerd. Via dit advies worden de geactualiseerde EU-gebiedsinformatieformulieren publiek gemaakt en toegelicht.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mrt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4064

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Soorten en biotopen

Dit citeren