Actualisatie van de voortoets bij de aanleg van een jaagpad en oeverherstel langsheen de Durme tussen de Veerstraat en de Daknambrug te Lokeren

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1089 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv plant de aanleg van een jaagpad en oeverherstel op de linkeroever van de Durme in Lokeren, tussen de Heirbaanbrug en de Daknambrug. Het jaagpad moet dienen als technische wegenis ter inspectie van de dijken en als verbindingsweg voor fietsers en wandelaars. In 2015 heeft het INBO hiervoor een voortoets uitgewerkt omdat het traject grenst aan het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, deelgebied ‘Daknamse meersen’ (BE2300006-56). Het project is ondertussen licht gewijzigd. Voor het dossier van de omgevingsvergunning moet de voortoets geactualiseerd worden. Op basis van de meest recente gegevens gingen we na of er een betekenisvolle impact op fauna en flora in het habitatrichtlijngebied mogelijk is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-nov-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3850

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Soortenbeleid

Dit citeren