Advice concerning fish metrics in Flanders

Jan Breine (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1427 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een Nederlands bedrijfsconsultant die werkt rond projecten betreffende de Kaderrichtlijn Water vraagt hoe in Vlaanderen de BQE (Biological quality element) beoordeling uitgevoerd wordt. Het advies beschrijft de methodes waarop vispopulaties bemonsterd worden (elektrisch vissen, plaatsen van fuiken) en geeft een overzicht van meeteenheden en drempelwaarden die gehanteerd worden om de ecologische status van stilstaande wateren te bepalen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-apr-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2288

  Thematische lijst

  • Vismeetnetwerk
  • Beleid
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water
  • Meetnetten

  Dit citeren