Advice on reporting for 'nitrate in groundwater' indicator

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

390 Downloads (Pure)

Uittreksel

De indicator “nitraat in grondwater” van het Europees Milieuagentschap is een kernindicator van het 8e Europees Milieuactieprogramma. Deze indicator gaat na of de EU tegen 2030 het verlies van nutriënten in veilige grondwaterbronnen met ten minste 50 % zal hebben teruggedrongen. Het Europees Milieuagentschap vraagt advies aan het INBO over deze indicator.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-jul-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4697

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Kaderrichtlijn Water
  • Milieu
  • Grondwater
  • Vernatting

Dit citeren