Advies betreffend een ecologisch gunstig peil voor de Zeverenbeek (Deinze), partim vegetatie

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1763 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies onderzoekt wat het ecologisch meest gunstige peil is in functie van de aanwezige en potentiele vegetatie in de Zeverenbeekvallei. De beek heeft een vrij constant verhang van ca. 40-50 cm/km. Daarom heeft het niet veel zin om te spreken van één bepaald optimaal peil voor de beek. Ter hoogte van Kauwe en Blekerij is er een sterke relatie tussen het beekpeil en de peilen in de aanpalende percelen.Het beekpeil is actueel te hoog op die locatie indien daar gekozen wordt voor mesotroof elzenbroekbos en dotterbloemgrasland. Indien het huidig peil gehandhaafd blijft is er kans voor de ontwikkeling van rietvegetatie en grote zeggevegetaties daar. Ter hoogte van Schave heeft het beekpeil veel minder invloed op het grondwaterpeil in de vall
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-aug-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2781

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Habitats
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren