Advies betreffende bebossing van percelen gelegen Hoge vijvers te Arendonk

Bruno De Vos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3697 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het domeinbos "Hoge vijvers" te Arendonk voorziet het uitgebreid bosbeheerplan in een compenserende bebossing en een bosuitbreiding op vier percelen. De bodems zijn vrij nat en hebben een landbouwkundig gebruik gekend. Men vraagt advies over de aan te planten boomsoorten. Op basis van de gegevens uit de bodemkaart en het voormalig bemestingsregime worden -gebruik makend van het expertsysteem BOBO- de meest standplaatsgeschikte hoofdboomsoorten geselecteerd. Daarenboven wordt de aanplanting van een aantal nevenboomsoorten en struiksoorten geadviseerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jun-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2297

  Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Beheer
  • Beheer van bos

  Dit citeren