Advies betreffende beheer, bestrijding en verdere aanpak van enkele invasieve plantensoorten in de kustduinen

Sam Provoost (Hoofdauteur), Tim Adriaens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3047 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Verschillende invasieve exotische (struik)soorten vormen een probleem voor de biodiversiteit van de natuurgebieden aan de Belgische kust. De beherende instantie vraagt achtergrondinformatie en verspreidingsgegevens voor het uitstippelen van een exotenbeheer in de duinen. In dit advies wordt de invasiegeschiedenis en de impact van de meest voorkomende invasieve uitheemse struiksoorten belicht. Voorts worden enkele aspecten betreffende het beheer besproken en worden beheermaatregelen per soort gegeven. Ten slotte wordt aangegeven welke nazorg het meest aangewezen is en welke inheemse struiken in aanmerking komen bij eventuele herbeplanting.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-mrt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2466

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Exoten (beheer van natuur)
  • Biotopen
  • Beheer van natuur
  • Strand en duinen

  Dit citeren