Advies betreffende beheermaatregelen en inrichtings-werken op het Sternenschiereiland in het winterhalfjaar 2011-2012

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1561 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2005 werden het Sternenschiereiland, de Baai van Heist en de omliggende havendokken omwille van het belang voor kustbroedvogels afgebakend als Speciale Beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Er werd als doel vooropgesteld dat er hoogkwalitatief broedhabitat voor verschillende sternensoorten aanwezig moet zijn. A.d.h.v. de broedresultaten van het broedseizoen 2011 worden in dit advies conclusies getrokken m.b.t. het beheer van het broedhabitat en vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd om het Sternenschiereiland geschikt te maken voor het broedseizoen 2012.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-sep-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2611

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Zee- en kustvogels
  • Soorten
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren