Advies betreffende beheermaatregelen en inrichtingswerken op het Sterneneiland - najaar 2010

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  96 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2005 werden het Sternenschiereiland, de Baai van Heist en de omliggende havendokken omwille van het belang voor kustbroedvogels afgebakend als Speciale Beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Er werd als doel vooropgesteld dat er hoogkwalitatief broedhabitat voor verschillende sternensoorten aanwezig moet zijn. A.d.h.v. de broedresultaten van de vorige jaren worden in dit advies conclusies getrokken m.b.t. het beheer van het broedhabitat en vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd om het Sternenschiereiland geschikt te maken voor het broedseizoen 2011.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 17-nov-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2416

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Zee- en kustvogels
  • Soorten
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren